Expansion and Beyond   


Et 1:1 forløb, hvor vi clearer, aktiverer og transformerer på det som blokerer for din ekspansion og sjæls-udfoldelse.

I 7 uger arbejder vi i energien.

Vi arbejder altid med sjælens udgangspunkt og til dit højeste bedste - det er din sjæl som er primus motor for transformationen, gennem det energifelt som sættes til rådighed, når jeg clearer i energien - cleares kun det som er i overensstemmelse med sjælens højeste bedste, dvs at den energitransformation som skabes ikke er hvad vi bestemmer som menneske, men det som bliver vist som værende årsager og blokeringer som ikke længere understøtte din højeste udfoldelse og som du er klar til at slippe og forløse.

Forløbet varer i 7 uger, hvor jeg holder et felt som understøtter ekspansion. Derudover består forløbet af 5 clearinger med forskelligt tema og herefter 2 uger med integration.

Vi starter 2/10-23

 • 1. uge: Clearing: Frihed - her ser vi på hvad der forhindrer og blokerer din frihed, friheden til at være dig, dit frie udtryk, til at leve med mere frihed osv.
 • 2. uge: Clearing: Abundance/overflod - her ser vi på hvad der blokerer og forhindrer dig i at være abundant og skabe større overflod.
 • 3. uge: Clearing: Ekspansion/vækst - hvad står i vejen for din ekspansion og din vækst herunder sjælens udtryk gennem mennesket.
 • 4. uge: Clearing: Sjæls-lederskab/skabelse indefra - her ser vi på blokeringer, hvor er vi bange for at udfolde vores sjæls-lederskab samt hvilke åbninger er der behov for, for at udfolde og skabe fra sjælen og essensen af den vi er. 
 • 5. uge: Clearing: Glæde/modtagelighed - hvor lukker vi ned for vores glæde og hvor godt livet må være samt hvad der står i vejen for vores evne til at modtage det vi ønsker og sjælen kalder på.
 • 6-7. uge: Her åbner jeg et integrationsfelt som støtter dig i at integrere forandringerne, både de tydelige men også de mere subtile forandringer, således støttes du ikke kun i integrationen af det nye men også i at kunne handle nyt og inspireret.

Hvad er clearing? 

En clearing arbejder i energien og transformerer de energetiske lag, det kan være clearing af f.eks. energetiske kodninger, i familielinjerne, tidligere liv og andre energi strukturer som skaber stagnationer og blokeringer på forskellig vis, men også aktiveringer af ressourcer, energetiske justeringer og healing som vil understøtte din proces her og nu, sættes til rådighed.

Til dig som ikke er vant til at arbejde i de energetiske lag, kan en clearing ses som en slags terapi og selvudvikling på det energetiske plan og som derfor vil transformerer og skabe effekt på det mentale, følelsesmæssige og fysiske plan som ligger under, hvilket gør ny adfærd, væren og handlemønstre m.m. lettere tilgængelige.

Virker det virkelig - svaret er ja

Den nye tid åbner for nye muligheder og dette er en af dem - det ekspansions felt som jeg er blevet bedt om at åbne og holde - mens forløbet kører, er for dem som er kaldt på deres sjæls-vej og ønsker støtte til større udfoldelse, som ønsker ekspansion ikke kun i deres udvikling men også i deres eventuelle sjæls-virke. Vi får mulighed for fra et sjælsmæssigt perspektiv at kollapse tid således, at hver clearing tager udgangspunkt i hele sjælens oplevelse gennem tid og rum. Hver clearing tager fat i et overordnet område frihed - abundance/overflod - ekspansion/vækst - sjæls-lederskab/skabelse indefra samt glæde/modtagelighed og alt det som sjælen er klar til at forløse og frigive i det nu hvor clearingen finder sted, vil blive transformeret, frigivet og nulstillet. Dertil åbnes der også en mulighed for aktuelle aktiveringer, dyb healing samt åbninger til sjæls-visdommen.

Ekspansions feltet åbnes mandag d. 2/10 og er åbnet i 7 uger (uge 40-46). Feltet ligger som en støtte og aktivering, som i energien skaber en bevægelse som underbygger din rejse på forløbet, din vækst og din højeste udfoldelse. Hver clearing finder sted i uge 40-44 og i de sidste 2 uger holdes og åbnes yderligere et integrations felt som hjælper dig med at lande dit nye energetiske udtryk som et fundament for din skabelse og udfoldelse - det bliver så en vild rejse 🤩

Prisen er 4500 kr og der kan betales i 3 eller 6 rater.

Forløbet er for dig

 • Som kan mærke at noget ligesom holder dig tilbage
 • Dig som ønsker at leve med mere flow, alignment og abundance
 • Som vil leve i forbundethed på alle områder af livet. 
 • Som ønsker at blive mere fri til at være dig og udfolde den du i sandhed er
 • At leve med mere frihed, abundance, glæde og modtagelighed 
 • Som vil udfolde din sjæls-vej og evt. sjæls-virke
 • At give sjælens vibration og udtryk mere plads
 • Som vil skabe større overensstemmelse mellem dit indre og dit levede liv
 • Som har drømme og længsler du ikke får udfoldet

Energi rejse i ekspansion, udvidelse og sjæls-udfoldelsens tegn

Når vi transformerer i energien, skaber vi forandringer på alle planer. Som menneske har vi altid vores vilje til at vælge om vi vil handle eller ej. Men alt nyt kræver nye handlinger - min oplevelse og de klienter jeg har haft gennem tiden har på forskellig vis erfaret, at handlinger, tankemønstre og følelsesmæssige mønstre transformeres lettere, når vi har lavet energiarbejdet idet den energetiske årsag til, at noget var svært er forløst og transformeret. Det er også erfaringen at andre områder som ikke er direkte relateret til det givne tema begynder at transformere sig og jeg har gentagne gange hørt klienter (og selv erfaret) hvordan man lige pludselig er i stand til at handle anderledes uden at man egentlig tænkte over det.

Dertil kommer, at udfoldelsen på det fysiske plan må støttes op af nysgerrighed og opmærksomhed på nye indskydelser og her er vores personlige ansvar nødvendigt, idet vi må vælge at følge disse nye indskydelser for at bringe vores sjæls-udfoldelse ud på jord.

Hvad siger andre fra tidligere forløb/clearinger

Kvinde 40 år: Jeg bookede en clearing ved Ditte, da jeg følte mig låst i de samme handlemønstre. Jeg ville gerne have løsnet op og have indsigt i det der blokerede. Efter clearingen oplever jeg en frihed -og mod til at træde frem i verden med det jeg kan tilbyde. Både personligt og karrierermæssigt.

Ulla: Ditte er og har været en uvurderlig hjælp for mig til at lære at lytte til min sjæls kald. Jeg kan ikke udtrykke med ord, hvor taknemmelig jeg er for hendes hjælp. Hun er helt fantastisk ❤️  Tak for dig Ditte 🙏

Tina: Jeg oplever dyb transformation, det er en fantastisk proces, jeg er kommet ud af komfortzonen, lytter mere til mig selv og udlever mine mål og drømme. 

Kvinde: Jeg har det helt fantastisk. Det er som om jeg er blevet befriet, som om jeg har været bundet hele mit liv og nu er jeg fri igen. Det føles som om jeg er i balance, som om jeg har ro og kan se ting klarere. Tak Ditte

Kvinde 24 år: Jeg kan slet ikke finde ord som kan beskrive det, det har forandret alt.

HjerteRum 

Til dig som ønsker at leve i forbundethed med dit hjerte og din sjæl 🤍 HjerteRum kommer som en lydfil, som vil støtte dig til centrering, alignment og i at skabe bevidst forbundethed med dit indre. 

Jeg laver business fra hjertet, så sender kun mail, når inspirationen melder sig og du kan til hver en tid framelde dig igen.