Handelsbetingelser

Ved brug af dittevalsted.dk og pure soul leadership virksomhed, herunder alle former for services og produkter gælder følgende vilkår og betingelser. Ved brug, anvendelse og køb gennem Pure Soul Leadership, dittevalsted.dk anerkender du, at du har læst, forstået og samtykker til gældende vilkår og betingelser.

Returnering, fortrydelsesret og betalingsbetingelser:
Handelsbetingelserne følger almindelig dansk lovgivning og der gives således 14 dages fuld returret fra købsdatoen, dog undtaget er sessioner, online og digitale produkter, kurser, workshops o.lign som modtages på mail, afholdes med det samme eller er afholdt og derved modtaget, hvorpå fortrydelsesretten bortfalder.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen, bedes du kontakte nomonde@dittevalsted.dk med det samme. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Efter de 14 dage er det ikke længere muligt, at få pengene retur, men det er en mulighed at ombytte en ydelse som ikke allerede er modtaget til et andet produkt eller modtage et tilgode bevis på mail. 

Ved fysiske produkter har du 14 dages fortrydelsesret, såfremt produktet ikke er taget i brug. Varen skal returneres i samme stand som ved modtagelsen. De 14 dage gælder fra du har modtaget pakken. Du betaler selv fragten for returneringen, med mindre andet er aftalt. Kontakt mig pr mail nomonde@dittevalsted.dk, ønsker du at bytte, reklamere eller returnere et fysiske produkt fra dittevalsted.dk

Fragt og levering af fysiske produkter
Der sendes løbende varer ud og de pakkes med kærlighed og leveres hurtigst muligt til nærmeste pakkepost. Fragt- og leveringsomkostninger er, hvis ikke andet er angivet, inkluderet i prisen.

Betalingsbetingelse ved køb/booking af 1:1 sessioner og forløb.
Ved udeblivelse/afbestilling senere end 48 timer før aftalte tid, betales fuld pris. Har du brug for at ændre den aftalte tid, kontakt mig da senest 48 timer før aftalte tid på nomonde@dittevalsted.dk og jeg hjælper dig med at ændre bookingen.

Betalingsbetingelser ved. køb/booking af workshops og forløb
Du kan gøre brug af din fortrydelsesret indtil 7 dage før workshops eller forløb starter. Dog har du en samlet fortrydelsesret på max 14 dage fra købs dato.
De 14 dages fortrydelsesfrist løber fra den dag, hvor du køber dit workshop/forløb og modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse af køb og indtil 7 dage før opstart, hvorved fortrydelsesfristen bliver forkortet.

Betalingsbetingelser ved køb af abonnementsydelser og ved ratebetaling.
Ved køb af abonnementsydelser, kan abonnementet opsiges (med mindre andet er angivet) på et hvilken som helst tidspunkt til udløb af den periode som der allerede er betalt for. Allerede betalte perioder refunderes ikke.

Ratebetaling eller afbetalingsordning er en bindende aftale mellem dig og Ditte Valsted, ligestillet med et køb, hvor prisen for en ydelse, forløb, kursus m.m. betales med det samme. Aftalen løber således indtil produktet/ydelsen er betalt fuldt ud. Ved indgåelse af en afbetalingsordning påløber der typisk et administrationsgebyr. Følges ratebetalingen/afbetalingsordningen ikke kan der påløbe rykkergebyrer, hvorefter sagen overdrages til inkasso. Skulle der ske noget, som gør det svært at overholde den oprindelige aftale, så tag kontakt til mig på mail nomonde@dittevalsted.dk, jeg vil altid bestræbe mig på at finde en løsning for begge parter. 

Produktrettigheder og Copyright:
Alle rettigheder til produkter tilhører og ved køb opnår du licens til at benytte produktet/ydelsen personligt. Det er ikke tilladt at sælge, dele, kopiere, videregive eller udlåne dele eller hele materialet, lydfiler o.lign uden forudgående skriftligt samtykke. 

Læringen og erfaringen som du tilegner dig må selvfølglig deles med andre og jeg er derudover taknemmelig for hver en anbefaling og henvisning som gives.

Personlige forudsætninger ved anvendelse af service m.m. fra dittevalsted.dk
Da der gennem Pure Soul Leadership arbejdes med forskellige former for transformation, selvudvikling, bevidsthedsarbejde, undervisning, energi, æteriske olier, produkter og vejledning af forskellig karakter til brug for personlig udvikling og transformation hos balancerede mennesker som er parate til selvstændigt at kunne arbejde med sig selv og tage ansvar for sin egen personlige udvikling. Hvis du lider af nogen form for personlighedsforstyrrelser, psykisk sygdom, mental ubalance eller er meget psykisk sårbar grundet krise og chok og søger hjælp til dette, fraråder jeg at du søger løsningen her og anbefaler at du søger hjælp hos egen læge, psykolog eller psykiater.

Ansvarsfraskrivelse:
Alle er forskellige og for alle former for service ydelser, sessioner, forløb, produkter o.lign. gennem Pure Soul Leadership og dittevalsted.dk gælder det, at resultater, oplevelser og udbytte vil være forskelligt og individuelt. Resultater vil afhænge af parathed, åbenhed, vores individuelle udviklingsrejse samt villigheden til at arbejde dedikeret og i talesætte udfordringer og indre processer undervejs. 

Jeg har en dyb tillid til, at vi hver især får det med som er rigtigt for os på vores udviklings vej og Ditte Valsted vil altid bestræbe sig på at vejlede og støtte den enkelte efter bedste evne, men da livsomstændigheder er forskellige, gives der ingen garanti for opnået resultater af mental, følelsesmæssigt, psykologisk, åndeligt, økonomisk eller materiel karakter og Ditte Valsted kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for oplevelsen af tab eller skaber, som direkte eller indirekte kan være opstået på baggrund af valg som klienten træffer på baggrund af brug af produkter eller deltagelse i sessioner, forløb o.lign gennem Pure Soul Leadership og dittevalsted.dk

I tilfælde af andre spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til nomonde@dittevalsted.dk 

Klageadgang
Det er altid mit ønske at finde løsninger, så hvis du vil klage over dit køb, har spørgsmål eller tvivl bedes du sende en mail til nomonde@dittevalsted.dk
Ønsker du efter vores kommunikation at indgive en klage, kan dette gøres til det relevante nævn på området:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Disse handelsbetingelser er udarbejdet på baggrund af de gældende e-handelsregler (forbrugeraftaleloven) af 13. juni 2014

 

Privatlivspolitik

Ditte Valsted indhenter privatlivs oplysninger afhængigt af den ydelse du vælger. Der vil altid være en opsamling af navn og email i forbindelse med køb. I andre tilfælde såsom ved fysiske produkter vil adresse og telefon nummer være relevante for at oprette afsendelsen.

Ditte Valsted bruger udelukkende dine oplysninger til de praktiske omstændigheder i virksomheden Pure Soul Leadership og videregives aldrig til tredje part. Opbevaring sker kun under de nødvendige forudsætninger af at opretholde de praktiske og tekniske funktioner og krav til det at drive virksomhed i Danmark og sker i overensstemmelse med datatilsynsloven og godkendelse heraf.