Tak fordi du er her ♥️

Jeg er altid blevet kaldt til at arbejde med bevidst forbundethed, med sjæl og ånd, vores væren-i-verden og hvordan vi skaber et liv i tråd med vores inderste. 

Det var det som lå under, da jeg startede min egen selvudviklingsrejse som 19 årig og det var væren-i-verden for uhelbredeligt syge, jeg skrev bachelor i, da jeg blev uddannet sygeplejerske tilbage i 2005. Det var ønsket om at lære, udvikle mig og hjælpe andre som fik mig til at tage terapeutiske uddannelser og da jeg blev uddannet hypnose-psykoterapeut skrev jeg speciale om; kvinder med kronisk sygdom og hvordan vi ved at anvende sindets selvhelbredende kapacitet gennem terapi og selvudvikling, kan skabe forandring i deres symptomer og derved deres væren-i- verden. 

Hele tiden har den ramme jeg uddannede mig i føles lidt forkert, som om der manglede noget. Det gjorde, at jeg byggede på med en NLP-coach udannelse, kurser i mindfulness, EFT og åndedrætsøvelser m.m. og alt har bidraget på den helt rigtige måde til at skabe min vej – er det ikke smukt.

I 2017 blev jeg ‘kaldt’ så at sige og startede en ny indre rejse og en fordybelse i esoterisk psykoterapi og her begyndte min sjæls udfoldelse at få plads, det åndedrag jeg havde savnet, den del jeg ikke helt havde forstået – min egen forbindelse med min sjæl, min dybde og årsagen til at jeg er her. 

Heri lå også en accept af de evner som er blevet mig givet på det energetiske plan og den støtte og vejledning jeg modtager, i takt med jeg går min egen sjæls-vej, hvor bidraget til verdenstjenesten og den nye tid er en del af min rejse.

Jeg lever et åndeligt liv i dyb dedikation til min sjæl samtidig med at jeg er mor til to og gift med min livs-partner. Derudover elsker jeg naturen, moder jord og har en generel drivkraft og nysgerrighed i forhold til transformation og livet. 

Jeg tror på, at vi alle er her af en grund.

Jeg tror på, at når vi lever vores sjæls-vej, så skaber, transformere og udfolder vi det vi er her for.

Jeg tror på, at du er medskaber at dit eget liv. Jeg tror på, at du har et unikt potentiale og et unikt bidrag, som kun du kan bringe til verden.

Jeg tror på, at det du drømmer om og længes efter er muligt. 

Jeg tror på, at hvis du lære at gå din sjæls-vej, transformerer og forløser de blokereringer som holder dig fast, kan du skabe præcis det og udfolde dit sjæls potentiale her på jorden.  

Kan du mærke det trækker eller føler du dig kaldet, så kan du se, hvordan jeg kan støtte dig herunder.