Rise  


Et unik forløb til at udfolde dit sjæls potentiale endnu mere og skabe det du længes efter.

Du er kaldt og vi har svaret


Jeg bliver bedt om at holde rum for dig, som ved du har et bidrag. For dig som er kaldt på sjælens vej og udfoldelse og ved du er her for at hjælpe og bidrage med det, som din sjæl beder dig om.

Du ved det allerede, at sjælen kalder dig hjem, men hvor du er på rejsen og i dit fysiske udtryk vil være forskelligt. 

Måske har du erkendelsen af, at du ved du skal noget, men ikke helt hvad det er eller hvordan det skal eller kan udfolde sig i verden.

Måske er du allerede i gang, men oplever blokeringer og forhindringer i forhold til din udfoldelse i livet og/eller i din business

Det bliver den vildeste og smukkeste rejse


Forløbet består af:
  • 7 Rise sessioner, hvor vi clearer i energien, justerer, forløser og skaber bevidsthed samt integrerer sjæls visdom og sjæls koder. Hver session varer op til 1,5 time og vi mødes online over zoom. 
  • Muligheden for at du kan stille spørgsmål, få sparring imellem sessionerne enten på skrift eller som lydfil, hvis behovet opstår, så længe forløbet kører

Forløbet tager i snit 5-6 måneder, afhængig af integrations perioden mellem sessionerne. Der vil blive holdt rum, der vil blive skabt transformation og alt hvad der er brug for vil blive givet. Divine Spirit og sjæls-feltet er det energi felt jeg arbejder i og med, når vi clearer og justerer energien.

Endnu et felt møder op i dette forløb og stiller sig rådighed, for at kalde dine unikke sjæls koder ind og forankre din sjæls visdom dybere og på nye måder. Det er så kærligt, givende og med ønsket om at støtte dig på din sjæls rejse og kalde dig endnu mere hjem. Du er så velkommen og for dig som siger ja, for dig som er kaldt til at lade dit lys og sjæl stråle gennem de fysiske lag, for dig som siger ja, sættes denne energi i gang med det samme du booker forløbet.


Forløbet varer 5-6 måneder

Forløbet kører som abonnement i 6 måneder, så flere har muligheden for at vælge denne rejse til og sige ja til deres sjæls kald. Du kan selvfølgelig betale af en omgang, hvis dette ønskes, så kontakter du mig bare 🙂 Prisen og energiudvekslingen for denne rejse, ekspansion og vækst er 2350 kr inkl moms som trækkes hver 30 dag i 6 måneder.